Bun venit pe site-ul Primariei Valeni-Dambovita judetul Dambovita!

ROMANIA, JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA VALENI DAMBOVITA, COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARARE privind instituirea unor masuri de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS-COV2,necesar a fi adoptate in perioada sarbatorilor de iarna in comuna Valeni Dambovita, judetul Dambovita .

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA ,

 Avand in vedere:

       – prevederile Hotararii Guvernului nr 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

       – prevederile Hotararii Guvernului nr 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica ,atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;

       – prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 21/2004 privind sistemul National de Management al situatiilor de Urgenta ,cu modificarile si completarile ulterioare;

       – prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 1065/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020,precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

       – prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incindenta in domieniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile;

       – prevederile Hotararii CJSU Dambovita nr 119/13.12.2020 privind constatarea ratelor de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile in unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Dambovita;

       – prevederile Hotararii C.L.S.U Valeni Dambovita __________privind aprobarea completarii Regulamentului privind stuctura organizatorica ,atributiile ,functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Valeni Dambovita cu Procedura de lucru pentru adoptarea hotarariilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Valeni Dambovita prin mijloacele electronice;

       – prevederile Regulamentului privind stuctura organizatorica ,atributiile ,functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Valeni Dambovita ,aprobat prin Dispozitia primarului comunel Valeni Dambovita.

      In temeiul art.24 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 21/2004 privind sistemul National de Manegement al situatiilor de Urgenta ,cu modificarile si completarile ulterioare.

                          H O T A R A S T E:

  • 1 – Se permite desfasurarea manifestarilor traditionale prilejuite de sarbatorile de iarna, de tipul colindelor,Steaua,Plugusorul si altele asemenea pe teritoriul comunei Valeni Dambovita, in conditiile prevazute de H.G. nr. 1065/2020.
  • 2 – Masurile de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS – COV-2, care trebuie respectate in timpul desfasurarii colindului si obiceiurilor de anul nou, in contextul epidemiologic actual, sunt urmatoarele:

 -participantii trebuie sa poarte masca de protectie ,astfel incat sa acopere nasul si gura, si sa respecte distanta de cel putin 1,5 m unul fata de celalalt:

 -se interzice formarea sau circulatia grupurilor mai mari de sase persoane;

 -colindul se va desfasura intervalul orar 17ºº-22ºº;

 -gazdele vor primi colindatorii in fata proprietatii ,vor purta masca si manusi de protectie si vor darui acestora produse de panificatie ,de preferinta ambalate ;

 -obiceiurile de anul nou se vor desfasura in data de 25 decembrie -Steaua,respectiv 31 decembrie-Plugusorul,Capra,Urs,Sorcova, intervalul orar 17ºº-23ºº ;

 -se interzice consumult bauturilor alcoolice pe drumurile publice.

  • 3 – Masurile stabilite se aplica pentru perioada 23-31 decembrie 2020.
  • 4 – Nerespectarea masurilor prevazute in prezenta hotarare atrage raspunderea disciplinara,civila ,contraventionala sau penela,se constata de catre agentii constatatori desemnatii prin dispozitia primarului comunei Valeni Dambovita si se aplica de agentii de Politie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  • 5 – Prezenta hotarare se comunica Consilului Local Valeni Dambovita,Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita ,Centrului de zi pentru copii Valeni Dambovita ,Postului de Politie Valeni Dambbovita ,agentiilor ecomonici si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la loc vizibil pe panourile de afisaj de pe raza comunei,la sediiile agentilor economici si prin publicarea pe site-ul institutiei la adresa_____.

 PRESEDINTELE  COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA VALENI DAMBOVITA

                              PRIMAR

                       LUNGU MARIAN

Translate »