Bun venit pe site-ul Primariei Valeni-Dambovita judetul Dambovita!

ANUNT INCHIRIERE PASUNI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI VALENI DAMBOVITA – 2021

1.Informaţii generale privind concedentul: Primăria comunei Valeni-Dambovita, nr. 643, Valeni-Dambovita, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245243320, fax 0245243317, email primariavaleni@yahoo.com

 

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii: suprafeţa de pajişti situata in punctul Mazgana, cu suprafaţa totală de 36 ha, situate în extravilanul comunei Valeni-Dambovita,

Terenurile aparţin domeniului public. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12 din 17.02.2021.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:la sediul Primăria comunei Valeni-Dambovita, sau pe site-ul www.primariavalenidambovita.ro.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul achiziţii al Primăriei comunei Valeni-Dambovita, nr.643, comuna Valeni-Dambovita, judeţul Dâmbovița.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinere aacestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora10.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul achiziţii al Primăriei comunei Valeni-Dambovita, nr. 643, judeţul Dâmbovița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 12.00, la Primăria comunei Valeni-Dambovita, nr. 643, judeţul Dâmbovița.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, Calea Bucureşti nr.3, judeţul Dâmboviţa, tel.0245612344, email: tr-dambovita-arh@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de inchiriere către instituţiile abilitate, în vederea publicării: publicare in data 12.04.2021

Translate »